NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Projecten

Verslaving is een psychiatrische stoornis, gaat gepaard met vergelijkbare multifactoriële veranderingen in hersenfuncties, en bevindt zich op een continuüm met andere psychiatrische stoornissen, getuige de enorme co-morbiditeit. Ook heeft verslaving verregaande persoonlijke- en maatschappelijke consequenties. Deze wetenschappelijke inzichten vragen om meer geïntegreerde diagnostiek van verslavingsgedrag. Door behandeling meer te personaliseren op basis van individuele patiëntkenmerken kan mogelijk een beter behandelresultaat geboekt worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bio-psycho-sociale patiëntkenmerken teneinde te komen tot stagering en profilering van de verslaving bij een individuele patiënt.

Om dit te bereiken richt NISPA zich op een viertal thema’s:

Meer informatie over deze thema’s en specifieke projecten is te vinden onder de betreffende thema’s.