NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Ook benieuwd naar cijfers over de verslavingszorg?

Alcoholproblematiek is met een aandeel van 44% de grootste problematiek in de verslavingszorg. Cannabis is na alcohol de meest voorkomende problematiek in de verslavingszorg; hoewel het onder jongeren (<25 jaar) de meest voorkomende problematiek is neemt de gemiddelde leeftijd iets toe en daalt het aandeel jongeren met een hulpvraag voor cannabis. Er lijkt een lichte daling van het aantal cliënten en inschrijvingen na 2019 plaats te vinden. Een verklaring hiervoor die door verschillende instellingen wordt gegeven is dat COVID-19 pandemie toch een effect heeft gehad.

Meer informatie is terug te vinden in de online De Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021.

https://www.ladis.eu/nl/over-ladis/kerncijfers

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.