NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

European Psychiatric Association (EPA) congres in Parijs

European Psychiatric Association (EPA) congres in Parijs

Op 28 april heeft NISPA promovendus Elise Meeder een posterpresentatie gehouden tijdens het European Psychiatric Association (EPA) congres in Parijs. Elise doet onderzoek naar middelengebruik en andere psychische klachten bij mensen met HIV. Één van de belangrijkste bevindingen van de studie die ze in Parijs gepresenteerd heeft, is dat middelengebruik bij mensen met HIV vaak voorkomt. Ook blijkt dat middelengebruik vaak samen te gaan met seksueel risicogedrag. Het is daarom van groot belang dat HIV-behandelaren in de spreekkamer voldoende aandacht besteden aan middelengebruik. Dit kan onder andere helpen om te voorkomen dat mensen met HIV meerdere seksueel overdraagbare aandoeningen oplopen.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.