NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Uitnodiging promotie Ruud Rutten

Uitnodiging promotie Ruud Rutten

Ruud Rutten, bestuurder van Tactus, heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met de differentiatie in ernst en zorgintensiteit binnen de verslavingszorg en hoe deze met elkaar samenhangen. Zijn onderzoek is gebaseerd op diverse beschikbare data van Tactus die hij samen met een aantal onderzoekers binnen NISPA en Tactus heeft onderzocht. Op dinsdag 3 oktober 2023 zal Ruud zijn proefschrift verdedigen in de Aula van de Radboud Universiteit. Iedereen is van harte welkom de verdediging en aansluitende receptie bij te wonen. Je kunt de verdediging digitaal bijwonen of aanmelden via j.ooink@tactus.nl. Meer informatie en het digitale proefschrift is te vinden via Tactus.

(Foto: Pim Geerts)

© 2023 Nispa ® alle rechten voorbehouden.