NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Mirrian Hilbink gestart als preventieonderzoeker bij Novadic-Kentron

Mirrian Hilbink gestart als preventieonderzoeker bij Novadic-Kentron

Mirrian Hilbink is als senior onderzoeker gestart binnen Gemeentelijk Domein & Jeugd van Novadic-Kentron. Ze is van origine psycholoog en heeft eerst een aantal jaren als verpleeghuispsycholoog gewerkt alvorens zij met haar promotieonderzoek naar de kwaliteit van de huisartsenzorg voor patiënten met depressie en angststoornissen startte. Bij Novadic-Kentron werkt ze vooral aan preventieonderzoek met als thema’s denormalisering en monitoring van middelengebruik. Daarnaast houdt ze zich bezig met effectevaluaties van diverse preventieve interventies, waaronder een interventie in de vorm van een spel (escaperoom) met als doel het verminderen van het aantal jongeren dat met cannabis start. Ook zal ze de effecten van een educatieve interventie gericht op alcohol en verkeer nagaan. Mirrian werkt daarnaast als senior onderzoeker bij het Psychotraumacentrum Zuid Nederland van Reinier van Arkel en bij de Hogeschool van Amsterdam. De afgelopen vijf jaar maakte ze onderdeel uit van de redactiecommissie van Huisarts en Wetenschap, waar het thema GGZ tot haar portefeuille behoorde.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.