NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Kennissynthese ‘Verslaving aan Middelen’

Kennissynthese ‘Verslaving aan Middelen’

ZonMw heeft opdracht gegeven tot een kennissynthese over verslaving aan middelen. De kennissynthese bevat een inventarisatie van kennis, kennishiaten en een prioritering van actuele onderzoeksvragen over verslaving aan de meest gebruikte middelen (alcohol, tabak, cannabis, cocaïne, opiaten en amfetamines). Hiervoor is gebruik gemaakt van literatuur en een inventarisatie onder onderzoekers, professionals, cliënten en naasten.
Concluderend wordt gesteld dat de impact van verslaving op maatschappij en volksgezondheid onverminderd groot is en dat de prevalentie van problematisch gebruik niet of nauwelijks daalt. Er bestaat een breed gedragen behoefte aan verdiepend en aanvullend onderzoek op vrijwel alle deelgebieden van verslaving, waaronder oorzaken en beloop, preventie, behandeling, en herstel en zorg. De auteurs bepleiten om een Nationaal Fonds Verslaving op te richten dat wetenschappelijk onderzoek financiert. Het rapport is 13 oktober door Merik Seven, directeur programma’s ZonMw, aangeboden aan Nationaal Rapporteur Verslavingen Arnt Schellekens.

Lees hier het rapport

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.