NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Gezondheidsrisico’s en bespreken alcoholgebruik in tweedelijnszorg

Gezondheidsrisico’s en bespreken alcoholgebruik in tweedelijnszorg

Vanuit de werkgroep Tweedelijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) is een interactieve zakkaart gelanceerd. De zakkaart geeft een uitgebreid overzicht van de gezondheidsrisico’s op psychisch, sociaal en lichamelijk niveau. Daarnaast wordt in twee stroomdiagrammen het handelingsperspectief voor de implementatie van vroegsignalering van alcoholproblematiek in de ziekenhuizen en ggz-instellingen getoond.
Tot slot geeft de interactieve zakkaart een beschrijving van handige tools, websites en producten voor iedereen die aan de slag wil met alcoholgebruik. De zakkaart is te downloaden en binnenkort online te raadplegen.  

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.