NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

NISPA bestuurder Ruud Rutten met pensioen

NISPA bestuurder Ruud Rutten met pensioen

Ruud Rutten is één van de vier ‘founding fathers’ van het NISPA. Hij zag 20 jaar geleden al het belang van een goede verbinding tussen patiëntenzorg en wetenschap om de Nederlandse verslavingszorg te professionaliseren en verbeteren. Hij heeft mede het initiatief genomen tot de oprichting van NISPA, het creëren van de leerstoel ‘Verslaving en verslavingszorg’ en de opvolger van deze leerstoel ‘Verslaving en Psychiatrie’. Hij heeft als langst betrokken bestuurslid NISPA uit laten groeien tot het belangrijkste bovenregionale onderzoeksinstituut op het gebied van verslaving in Nederland met zes betrokken instellingen (IrisZorg, Leger des Heils, Novadic-Kentron, Tactus verslavingszorg, Verslavingszorg Noord Nederland en Vincent van Gogh) en een formele samenwerking met Radboudumc en Radboud Universiteit in de vorm van de Radboud Academische Werkplaats Verslaving. Ruud was ambassadeur voor evidence-based verslavingszorg, binnen en buiten NISPA. Zijn promotietraject laat zien dat hij dat zelf ook in praktijk brengt. Zijn inzet is onlangs bekroond met een koninklijke onderscheiding.

Ruud, bedankt voor alles en alle goeds voor jou en je familie!

Kijk hier voor een impressie van het afscheid

(Foto: fotograaf Maarten de Kok)

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.