NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Het MoVIN-project: een nieuw meetinstrument voor de Nederlandse verslavingszorg

Het MoVIN-project: een nieuw meetinstrument voor de Nederlandse verslavingszorg

Binnen de verslavingszorg wordt al lange tijd gebruikgemaakt van de MATE voor het indiceren, monitoren en evalueren van de behandeling. De MATE blijkt echter niet altijd goed aan te sluiten bij de praktische behoeften van professionals. Daarom is op initiatief van Verslavingskunde Nederland het MoVIN-project (Modernisering Verslavingszorg Instrumentarium Nederland) gestart waarin op landelijk niveau een nieuw meetinstrument ontwikkeld wordt. Het project wordt door NISPA in samenwerking met PARC en AIAR uitgevoerd. 

In het eerste jaar heeft de projectgroep op basis van literatuur, vrij beschikbare instrumenten, input vanuit de praktijk (professionals en cliëntvertegenwoordigers) en wetenschappelijke adviezen een eerste versie ontwikkeld. Deze versie is de afgelopen maanden getest in de praktijk aan de hand van een eerste pilot. De respons van zowel cliënten als professionals was overwegend positief. Om het instrument verder door te ontwikkelen en te toetsen op psychometrische eigenschappen zoals betrouwbaarheid en validiteit heeft Verslavingskunde Nederland besloten het MoVIN-project voor drie jaar te verlengen. In het vervolgtraject zullen er tevens aangepaste versies worden ontwikkeld voor verschillende doelgroepen, waaronder de forensische verslavingszorg, jeugd en cliënten met een licht verstandelijke beperking.

Wil je meer weten over het project, kijk dan op de projectpagina voor meer informatie. Ook kun je je direct aanmelden voor de nieuwsbrief van dit project.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.