NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Terugblik Nationaal Drugscongres

Terugblik Nationaal Drugscongres

Op 7 februari vond het Nationaal Drugscongres plaats, georganiseerd door ZonMW in samenwerking met de ministeries van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en het Trimbos Instituut. Doel van het congres was uitwisseling te stimuleren tussen zorg, veiligheid en sociaal domein gericht op het Nederlands drugsbeleid. Dit leidde tot een boeiend dialoog tussen domeinen die allemaal betrokken zijn bij verslavingsproblematiek, van hulpverlener tot politieagent en jurist. Er waren onder andere bijdragen van Esther Pars over gebruik op een verblijfsafdeling en van Arnt Schellekens over de rol van de Nationaal Rapporteur Verslavingen. 

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.