NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol

De laatste versie van de multidisciplinaire richtlijn - Stoornissen in het gebruik van alcohol - was inmiddels al meer dan 10 jaar oud. Daardoor ontbraken nieuwe inzichten op het gebied van diagnostiek, behandeling en herstel. De nieuwe versie is tot stand gekomen met vele partijen en na een intensief proces van onderzoek, schrijven, discussie en overleg met alle betrokken partijen. Een mooie toevoeging is dat, waar mogelijk, onderscheid is gemaakt tussen de behandeldoelstelling abstinentie en minder drinken. De conclusies en aanbevelingen zijn ook verwerkt in de zorgstandaard alcohol.

De richtlijn is bedoeld voor professionals werkzaam binnen de eerstelijnszorg, algemene geestelijke gezondheidszorg en specialistische geestelijke gezondheidszorg, inclusief verslavingszorg en forensische zorg. Hij is te vinden op de database van de federatie van medisch specialisten.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.