NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Hepatitis C zorg in de verslavingszorg

Eliminatie van hepatitis C in de verslavingszorg met behulp van een decentraal zorgmodel

2019-2024

Waarom dit onderzoek?

Patiënten die (injecterend) drugs gebruiken of hebben gebruikt lopen een hoog risico op hepatitis C-infectie (HCV). Het afgelopen decennium is de behandeling van Hepatitis C een stuk veiliger, effectiever en eenvoudiger geworden doordat de nieuwe, zeer potente direct werkende antivirale therapie (DAA) op de markt is gekomen. De World Health Organisation (WHO) heeft daarop ambitieuze doelen gesteld met betrekking tot eliminatie van deze “silent killer”. Sinds 2015 is DAA behandeling voor alle patiënten opgenomen in het basispakket. In Nederland bevindt de grootste pool van chronisch geïnfecteerden zich helaas in één van de meest moeilijk te bereiken patiëntengroepen, de (voormalig) injecterend drugsgebruikers. Helaas gaan veel patiënten verloren tijdens het proces van testen en ‘linkage to care’ en krijgen daardoor geen adequate behandeling. Met dit project wordt de beste manier gezocht om door middel van zorgdecentralisatie ook deze patiënten toegang te verschaffen tot genezing. Het doel van dit project is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een nieuw zorgmodel gefocust op het gehele zorgpad voor patiënten met Hepatitis C in de verslavingszorg, waarbij ziekenhuisbezoek zo veel mogelijk vermeden wordt. De kernvragen die daarvoor beantwoord moeten worden zijn: Wat is er bekend over de ‘effectiveness’ van DAA’s bij intraveneuze drugsgebruikers in de eerste- en tweede lijn? Hoeveel Hepatitis C patiënten worden er in de verslavingszorg geïdentificeerd in Nederland en wat zijn de behandeluitkomsten? Wat zijn obstakels om de zorg voor patiënten met Hepatitis C in de verslavingszorg te implementeren? Wat is er nodig om verslavingsartsen bereid en bekwaam te maken om Hepatitis C zelf te behandelen?

Wat doen we?

Het project bestaat uit verscheidene studies, met in de kern een prospectief observationeel onderzoek naar screenings- en behandeluitkomsten van Hepatitis C patiënten in de verslavingszorg, een kwalitatieve interviewstudie naar de barrières voor implementatie onder patiënten, beleidsmakers en zorgverleners, en een DBC data-analyse.

Wat hebben we gevonden?

Dit project loopt nog, resultaten worden later bekend gemaakt. Wel kunnen we al concluderen dat de implementatie van decentrale hepatitis C-zorgpaden in de verslavingszorg leidt tot verbetering van de zorg voor patiënten met hepatitis C en dat het de meest kansrijke weg naar uitroeiing van deze infectieziekte is.

Wie zijn betrokken?

Het project wordt uitgevoerd door NISPA en Radboudumc afdeling Maag-, Darm-, en Leverziekten. Het project wordt mogelijk gemaakt door AbbVie en Gilead (subsidies). De volgende personen zitten in het projectteam:

  • Daan Von den Hoff, MD, coördinerend onderzoeker (arts-promovendus)
  • Prof. dr. Joost Drenth (MDL Radboudumc)
  • Prof. dr. Arnt Schellekens (NISPA, Psychiatrie Radboudumc)
© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.