NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

DD monitor

Meer inzicht krijgen in de doelgroep en behandeling in Dubbel Diagnose klinieken

2006 - 2011

Waarom dit onderzoek?

Geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling staat voor gecombineerde aandacht voor (de interacties tussen) psychiatrische en verslavingsproblematiek binnen één team. DD-voorzieningen zijn in 2006 opgericht zowel vanuit de algemene GGZ als vanuit de verslavingszorg. Om methoden en kwaliteit van behandeling te verbeteren werd besloten om een monitor op te zetten waarbinnen op uniforme wijze gegevens verzameld werden: de DD monitor. 

Wat hebben we gedaan?

De DD Monitor zette zich vanaf het begin vooral in voor de toepassing van instrumenten in het primaire proces, in de behandel- en spreekkamer. In de DD Monitor is dan ook vooral gebruik gemaakt van instrumenten en uitkomsten die kunnen worden toegepast in het primaire proces. Monitoring is hier opgevat als herhaalde metingen gericht op begeleiding en aanpassen van het (behandel)beleid van een chronische of terugkerende aandoening (Glasziou e.a, 2005). De doelstellingen van de DD Monitor luiden: 1. Het verzamelen en vergelijken van gegevens over patiënten die zijn opgenomen in een DD kliniek. 2. Zicht krijgen op de uitkomsten van de behandeling om te komen tot verbetering van protocollen, methodiekontwikkeling en implementatie daarvan. 3 Inzicht krijgen in de invloed van verschillende interventies op de kwaliteit van leven tijdens de periode van opname op een DD. 4. Het in beeld brengen van de aard van de uitstroom van de DD klinieken.

Wat hebben we gevonden?

De DD monitor heeft heel wat kennis opgeleverd in een tijd dat routing outcome monitoring nog niet uitgevoerd werd in de verslavingszorg. De resultaten zijn in de vorm van verschillende rapporten verwerkt.

Wie zijn betrokken? 

Het project werd door NISPA in samwerking met Iriszorg (Wolfheze), Novadic-Kentron (Vught), Tactus (Deventer), Delta Psychiatrisch Centrum De Loodds (Poortugaal), GGZ Eindhoven De Woenselse Poort (Eindhoven), VOF Breburg Groep (Breda en Tilburg), Tactus Forensische Verslavingskliniek (Apeldoorn, Beneden-Leeuwen), en GGZ Westelijk NoordBrabant (Halsteren) uitgevoerd. De volgende personen zaten in het projectteam: 

  • Gerdien de Weert-van Oene (IrisZorg)
  • Tom Holsbeek (IrisZorg)
  • Cor Verbrugge (Novadic-Kentron)
  • Cor de Jong (NISPA)
© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.