NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Alcohol en geweld

Doorontwikkeling gedragsinterventie Alcohol en Geweld

2018 - 2019

Waarom dit onderzoek?

Gedragsinterventies vormen een belangrijk instrument van de drie reclasseringsorganisaties 3RO in hun streven naar het voorkomen van criminaliteit en vermindering van recidive (Verweij-Jonker/SVG, 2013). ‘Alcohol en Geweld’ is een interventie bedoeld voor (jong)volwassen personen die veroordeeld zijn voor een geweldsdelict onder invloed van alcohol. Zij worden vaak aangemerkt als ‘bingedrinker’ voorafgaand aan het geweldsdelict. Het doel van de training is dat de deelnemer de relatie tussen het alcoholgebruik en agressief gedrag inziet en het eigen gedrag in risicosituaties kan veranderen. De training wordt extramuraal aangeboden en bestaat uit 3 individuele gesprekken en 9 groepsbijeenkomsten. Doelstelling van het project is het aanpassen van de gedragsinterventie Alcohol en Geweld zodanig dat de interventie voldoet aan de gestelde inhoudelijke eisen (dd 27-9-2017) van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies: o.a. minder verbaal en meer gericht op het aanleren van vaardigheden; beter aansluitend bij de jongvolwassen doelgroep; met meer aandacht voor responsiviteit en met een betere onderbouwing van de relatie tussen alcoholgebruik en geweld.

Wat doen we?

Het beoogde project bestaat uit een voorbereide fase waarin een terreinverkenning en knelpuntenanalyse plaatsvindt. Vervolgens wordt op basis van een literatuurstudie en expertraadpleging een programma van eisen opgesteld. Dit vormt het kader voor het aanpassen van de interventie en trainershandleiding. De aangepaste interventie wordt kleinschalig getoetst op bruikbaarheid en uitvoerbaarheid. 

Wat hebben we gevonden?

Het project heeft geleid tot een viertal producten: interventiebeschrijving, procesrapportage doorontwikkeling, trainershandleiding en werkboek deelnemers.

Wie zijn betrokken?

Het project ontvangt subsidie van Kwaliteit Forensische Zorg en wordt uitgevoerd door Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) in samenwerking met Instituut voor Leefwijzen en Verslaving (IVO), Novadic-Kentron, het Zwarte Gat en NISPA. Het onderzoeksteam en projectgroep bestaat uit:

  • Cas Barendregt (IVO)
  • Maril Muyres (Novadic-Kentron reclassering)
  • Hendrik Hartevelt, Alex van den Berg en Michel Herenius (Het Zwarte Gat)
  • Truus van den Ende (SVG)
  • Elske Wits (IVO)
  • Mona van Roij (Novadic-Kentron)
  • Boukje Dijkstra (NISPA)
  • Joanneke van der Nagel (Tactus)
© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.