NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Behandeling met N-acetylcysteïne bij zwangerschap en zucht naar cannabis

Publicatiedatum

juli 2022

Auteur(s)

Tim van Grinsven, Maarten Belgers en Boukje Dijkstra

Publicatieinfo

Verslaving & Herstel, 2021, 1(1): 39-41

Samenvatting

Er is geen evidence-based medicatie beschikbaar bij zucht naar cannabis, maar er zijn aanwijzingen dat N-acetylcysteïne een zuchtverminderend effect heeft. N-acetylcysteïne kan veilig gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Voor zijn opleiding tot verslavingsarts schreef Tim van Grinsven (N-K) samen met Maarten Belgers (IrisZorg) en Boukje Dijkstra (N-K/NISPA) een casereport over een zwangere vrouw die tijdens haar intramurale detoxificatie ernstige zucht naar cannabis bleef ervaren. Patiënte ervoer een gunstig effect na het voorschrijven van N-acetylcysteïne en bleef abstinent van cannabis. Patiënte beviel na een voldragen zwangerschap van een gezonde baby. Dit artikel is te lezen in het nieuwe Nederlandstalige tijdschrift Herstel & Verslaving. Zie het artikel voor meer informatie.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.