NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Cognitive impairments in patients with GHB use disorder predict relapse in GHB use

Publicatiedatum

september 2022

Auteur(s)

Harmen Beurmanjer, Carolien Bruijnen, Peter Greeven, Cor de Jong, Arnt Schellekens en Boukje Dijkstra

Publicatieinfo

European Addiction Research, 2022, 28: 350–357

Gerelateerde project

GHB monitor 2.0 Inzicht en behandeling terugval (2016)

Samenvatting

Patiënten met een stoornis in het gebruik van GHB lijken vaak cognitieve problemen te hebben, maar dit was niet eerder onderzocht. In een onderzoek onder 103 patiënten werden bij meer dan de helft van patiënten sterke aanwijzingen gevonden voor cognitieve problemen voorafgaand aan de detoxificatie. Na detoxificatie nam dit af tot een ongeveer een derde van de patiënten. Patiënten lijken vooral problemen met het geheugen te hebben. Deze bleken ook voorspellend voor de kans op terugval in GHB gebruik binnen drie maanden. Het is van belang hier rekening mee te houden bij het vormgeven van behandeltrajecten. De cognitieve problemen hingen tegen verwachting in niet samen met dosering van GHB, GHB-coma’s en de ernst van de stoornis. Lees meer over de resultaten en aanbevelingen in het artikel dat gepubliceerd is door Harmen Beurmanjer en collega's. 

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.