NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Therapeutic effect of psilocybin in addiction: A systematic review

Publicatiedatum

februari 2023

Auteur(s)

Pim van der Meer, Juan Fuentes, Ad Kaptein, Jan Schoones, Marleen de Waal, Anneke Goudriaan, Kees Kramers, Arnt Schellekens, Metten Somers, Matthijs Bossong en Albert Batalla

Publicatieinfo

Front Psychiatry, 2023, 14: 1134454

In een recent gepubliceerde systematische review is de effectiviteit van psilocybine in patiënten met een verslaving onderzocht. Van LSD (‘lysergic acid diethylamide’) was al eerder een uitgebreide systematische review (en meta-analyse) gepubliceerd waaruit bleek dat LSD als behandeling bij patiënten met een alcoholverslaving een vergelijkbare effectiviteit heeft als disulfiram. Van psilocybine was er nog geen uitgebreide systematische review verschenen die óók trials includeerde uit de jaren ’50 en ’60 toen veel onderzoek is gedaan met psychedelica. Een totaal van vier studies werd geïncludeerd in de systematische review: één dubbel-geblindeerde, placebo-gecontroleerde gerandomiseerde klinische trial en drie kleine klinische trials zonder controlegroep. Alle vier de studies combineerden  psilocybine met een bepaalde vorm van psychotherapie in patiënten met een alcohol- of tabakverslaving. Alle vier de studies vonden een gunstig effect van psilocybine-geassisteerde therapie op vermindering van alcohol- en tabakgebruik. Toekomstige fase 3 trials zullen moeten uitwijzen of psilocybine in de klinische praktijk gebruikt gaat worden als behandeling in de verslavingszorg.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.