NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Invloed van soort middelengebruik, geslacht en psychische comorbiditeit op recidiverisico

Publicatiedatum

februari 2023

Auteur(s)

Michelle van Harskamp, Laura DeFuentes-Merillas, Hanneke van Gestel-Timmermans, Lisa Knapen

Publicatieinfo

Tijdschrift Psychiatrie, 2023, 65(6): 362-367

Vanuit het Risk-Needs-Responsivity Model (RNR-Model) is middelengebruik één van de acht factoren die herhaling van strafbaar gedrag (recidive) het best voorspelt. Vaak is er sprake van comorbiditeit van depressie- angst- en stresssymptomen, maar de rol hiervan op recidive is nog onduidelijk. Novadic-Kentron heeft bij 396 cliënten die behandeld werden in de ambulante forensische verslavingszorg onderzocht welke variabelen een rol spelen bij recidive. Cocaïne en opiaten/sedativa droegen bij aan een hoger recidiverisico dan alcohol en andere middelen. Ook zagen ze dat mannen een hoger recidiverisico hadden dan vrouwen. Depressie-, angst- en stresssymptomen droegen niet significant bij aan een verschil in recidiverisico tussen alcoholgebruikers en middelengebruikers. Collega's van Novadic-Kentron, Michelle van Harskamp, Laura DeFuentes-Merillas, Hanneke van Gestel-Timmermans en Lieke Knapen hebben de resultaten gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.