NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Using the recovery capital model to explore barriers to and facilitators of recovery in individuals with substance use disorder, psychiatric comorbidity and mild-to-borderline intellectual disability: a case series

Publicatiedatum

september 2023

Auteur(s)

Esther Pars, Joanneke Van Der Nagel, Boukje Dijkstra en Arnt Schellekens

Publicatieinfo

Journal of clinical medicine 2023, 12(18): 5914 - doi.org/10.3390/jcm12185914

Met behulp van case series onderzocht Esther Pars en collega's de toepasbaarheid van het herstelkapitaalmodel onderzocht bij patiënten met triple problematiek (verslaving, psychiatrische comorbiditeit en LVB). Herstelkapitaal omvat hulpbronnen voor herstel, terwijl negatief herstelkapitaal belemmeringen omvat. Dit holistische model bestaat uit vijf domeinen: menselijk, sociaal, financieel, cultureel, en gemeenschapskapitaal. 
De auteurs benadrukken de meerwaarde van het herstelkapitaalmodel voor het in kaart brengen van herstelbelemmerende en -bevorderende factoren bij complexe doelgroepen, zowel voor onderzoekers als professionals in de verslavingszorg. Ze concluderen dat herstelkapitaal een veelbelovend en praktisch kader biedt voor het begrijpen van herstel bij complexe patiënten, en dat het een alternatief vormt voor meer eenzijdige benaderingen. Het zou mooi zijn als het herstelkapitaalmodel in de toekomst kan bijdragen aan het leveren van zorg op maat. 

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.