NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Ernstig magnesiumtekort bij alcoholverslaving

Publicatiedatum

september 2023

Auteur(s)

Abel van de Grift, Tjerk Lagrand en Maarten Belgers

Publicatieinfo

Nederlands Tijdschrift Geneeskunde, 2023, 167: D7441

Symptomen van acute alcoholonthouding, zoals tremoren, insulten en delier, worden veelal behandeld met benzodiazepines en vitaminesuppletie. Als klachten niet goed opknappen moet naar andere onderliggende oorzaken worden gezocht. Maarten Belgers en collega's beschrijven een casus met alcoholafhankelijkheid bij wie sprake was van neurologische, musculaire en cardiale klachten ten gevolge van hypomagnesiëmie die niet tijdig gediagnosticeerd en behandeld was. Achteraf bleken de klachten van spierzwakte, krampen en cardiale disfunctie aanwijzingen om al eerder aan een magnesiumtekort te denken.

De auteurs concluderen dat in de dagelijkse klinische praktijk ten onrechte weinig aandacht is voor verstoringen van de magnesiumbalans, in het bijzonder bij patiënten met alcoholafhankelijkheid. Vanuit de literatuur is bekend dat bij 30% van de patiënten met alcoholafhankelijkheid een magnesiumdeficiëntie aanwezig is. Hoewel die vaak asymptomatisch is, kan de deficiëntie de genoemde klachten uitlokken of onderhouden.  Ernstige complicaties kunnen worden voorkomen door een magnesiumdeficiëntie sneller te herkennen en behandelen.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.