NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Verslavingsbehandeling voor cliënten met meervoudige problematiek: behandeldoelen en behoeften in de klinische setting

Publicatiedatum

december 2023

Auteur(s)

Boukje Dijkstra, Esther Pars, Joanneke van der Nagel en Arnt Schellekens

Publicatieinfo

Tijdschrift Verslaving & Herstel, 2023, 3(4)

Behandeldoelen en behoeften tijdens een klinisch behandelprogramma

De meeste klinische verslavingsbehandelingen duren maximaal 3 maanden. Het verslavingsbehandelprogramma van De Wending van het Leger des Heils kent een opbouw waarbij de nadruk geleidelijk verschuift van verslavingsbehandeling naar herstelbegeleiding en resocialisatie. Hiervoor kunnen cliënten een langduriger traject volgen. Boukje Dijkstra, Esther Pars, Joanneke van der Nagel en Arnt Schellekens hebben een artikel gepubliceerd waarin de behandeldoelen en behoeften van cliënten zijn uitgewerkt op basis van semi-gestructureerde individuele interviews en groepsinterviews. Naast een veelheid aan verschillende doelen op verslavings-, emotioneel-gedragsmatig, en maatschappelijk gebied, benoemen respondenten behoeften met betrekking tot de therapeutische relatie, bejegening en vervolgtraject. De klinische behandeling kan negatief beïnvloed worden door gebrek aan toekomstperspectief en het vervolgtraject dient in een zo vroeg mogelijk stadium geregeld te zijn. Naasten en hulpverleners benoemen daarnaast behoeften die gerelateerd zijn aan structuur, (zelf)acceptatie, zelfbeeld en weerbaarheid. Resultaten van kwalitatieve studies als deze kunnen helpen behandelprogramma’s in te richten naar de doelen en behoeften van cliënten.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.