NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Dealing with opioid dependence and withdrawal in hospitals

Publicatiedatum

november 2023

Auteur(s)

Anne Dolfing, Paul Bank, Kees Kramers, Tjarda de Man, Arnt Schellekens en Raphael Schulte

Publicatieinfo

Nederlands Tijdschrift Geneeskunde, 2023, 167: D7075

Onderdosering van opioiden in het ziekenhuis: een casus

In december is in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een casus gepubliceerd over een patiënt met methadononderhoudsbehandeling die, bij opname in het ziekenhuis vanwege een hartoperatie, werd ondergedoseerd op methadon. In het ziekenhuis is niet altijd bekendheid met de sterke tolerantie die patiënten met een verslaving kunnen hebben, waardoor onnodig complicaties, zoals ernstige onthouding, kunnen optreden. In dit artikel wordt hier nader op ingegaan.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.