NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

'I am proud of how I handled it'. Exploring the impact of the COVID-19 pandemic and related restrictions on well-being of adults with severe mental illness using qualitative methods

Publicatiedatum

februari 2024

Auteur(s)

Lisanne van Rijn, Marijke Metz, Petra van der Velden, Paul Mathijsen, Wilma Swildens, Arnt Schellekens, Wiepke Cahn, Megan Milota en Janneke Zinkstok

Publicatieinfo

Health Expectations, 2024, 27(1): e13983 - doi:10.1111/hex.13983

Op basis van interviews met 20 patiënten beschrijven onderzoekers van Radboudumc en UMC Utrecht, GGZ Altrecht en GGZ Breburg een heel wisselend beeld van de impact van COVID-19 op patienten met ernstige psychische problemen. Terwijl sommige personen een negatieve impact op hun bestaande psychiatrische symptomen rapporteerden, noemden anderen aanpassingsvermogen, veerkracht en zelfs positieve effecten van COVID-19 beperkingen op hun geestelijke gezondheid en welzijn. Sociale steun en goede inbedding in geestelijke gezondheidszorg droegen in grote mate bij aan weerbaarheid tijdens de pandemie. Deze studie geeft daarmee belangrijke inzichten voor de GGZ voor toekomstige crisissituaties.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.