NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Drugsgebruik en normalisatie ervan bij jongvolwassenen; monitor naar drugsgebruik

Publicatiedatum

april 2024

Auteur(s)

Mirrian Hilbink, Daniƫlle Ketelaars, Linda van Tilburg, Mieke van Duijnhoven en Boukje Dijkstra

Publicatieinfo

Tijdschrift voor psychiatrie, 2024, jaargang 33 maart 2024

Het heersende beeld van Nederland is dat het erg tolerant is ten opzichte van drugs, dat drugsgebruik er normaal is en dat mensen ook redelijk open zijn over hun drugsgebruik. Er zijn verschillende opvattingen over de betekenis en definitie van normalisering. Oorspronkelijk werd het geschetst als een wenselijke situatie om stigmatisering te voorkomen en de toegang tot preventie te vergemakkelijken. Tegenwoordig krijgt de term een negatievere bijklank als verklaring voor mogelijk toenemend gebruik en sociale problemen rond druggebruik, zoals criminaliteit, veiligheid, ondermijning en een toenemende zorgvraag, terwijl normalisering ook een gevolg kan zijn van toenemend druggebruik. Normalisatie is een breed begrip en kan niet eenduidig worden gedefinieerd. Om drugsgebruik te verminderen is het belangrijk om een beter inzicht te krijgen in zowel de feitelijke cijfers van drugsgebruik, gedragsdeterminanten van huidig drugsgebruik en gedachten over drugsgebruik. Novadic-Kentron, GGD Hart van Brabant en GGD Brabant-Zuidoost hebben een monitor uitgevoerd onder 11.067 jongeren van 16 tot 27 jaar in de regio Oost Noord-Brabant in Nederland. Uit de resultaten bleek dat cannabis het vaakst recent (afgelopen maand) werd gebruikt, gevolgd door ecstasy en tripdrugs. De helft van de jongvolwassenen die zelf nooit drugs hebben gebruikt, vindt het 'normaal' als anderen wel drugs gebruiken. Factoren die van invloed zijn op de mate waarin drugs als normaal worden beschouwd zijn het eigen gebruik, de houding van anderen, type drugs en de setting waarin wordt gebuikt.

Op basis van alleen gegevens over drugsgebruik kunnen we geen conclusies trekken over de normalisering van drugsgebruik; dit hangt samen met het eigen gebruik, de houding van anderen, het soort drugs en de setting. De resultaten bieden aanknopingspunten voor toekomstige beleidsontwikkeling, interventies en communicatiematerialen gericht op het versterken van niet-gebruik en denormalisatie van drugsgebruik.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.