NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

De meerwaarde van ervaringsvrijwilligers binnen de verslavingsreclassering

Publicatiedatum

juli 2022

Auteur(s)

Cor Verbrugge, Laura DeFuentes-Merillas, Michelle van Harskamp en Boukje Dijkstra

Publicatieinfo

PROCES, Tijdschrift voor strafrechtspleging, 2022

Samenvatting

De verslavingsreclassering zorgt – naast de vier kerntaken van reclassering (i.e. advies, toezicht, gedragsinterventies en werkstraffen)  – ook voor begeleiding bij verslavingsspecifieke aspecten zoals intoxicatie, detoxificatie, middeleneffecten en zucht bij personen met verslavingsproblemen die in contact zijn gekomen met justitie. De verslavingsreclassering verbindt daarmee de (verslaving)zorgketen met de strafrechtelijke keten. Bij de verslavingsreclassering is de laatste jaren ervaring opgedaan met de inzet van ervaringsvrijwilligers. Ervaringsvrijwilligers ondersteunen cliënten in het vormgeven van het eigen proces van ontwikkeling en herstel, met kennis die uit eigen ervaring is opgedaan. Bij Novadic-Kentron is een meerjarige pilot uitgevoerd, waarbij cliënten en reclasseringsambtenaren werden ondersteund door ervaringsvrijwilligers met een eigen straf- en verslavingsverleden. In dit onderzoek bleek dat reclasseringswerkers, ervaringsvrijwilligers en cliënten meerwaarde ervaarden bij de inzet van ervaringsvrijwilligers. Het onderzoek levert ook verschillende adviezen op om te inzet te optimaliseren. Het artikel is gepubliceerd in PROCES, het tijdschrift voor strafrechtspleging, en digitaal beschikbaar.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.