NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Regression-based normative data for the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) and its Memory Index Score (MoCA-MIS) for individuals aged 18–91

Publicatiedatum

juni 2022

Auteur(s)

Roy Kessels, Nathalie de Vent, Carolien Bruijnen, Michelle Jansen, Jos de Jonghe, Boukje Dijkstra en Joukje Oosterman

Publicatieinfo

Journal of Clinical Medicine, 2022, 11(14): 4059

De Montreal Cognitive Assessment (MoCA) is een kort screeningsinstrument die de cognitieve functies meet. Het screeningsinstrument wordt veel gebruikt in de verslavingszorg, maar ook in de GGZ en somatisch zorg. De MoCA maakt gebruikt van een afkapwaarde van 26 om te beoordelen of het cognitief functioneren mogelijk verminderd is. Deze afkapwaarde is echter niet betrouwbaar, omdat deze kan verschillen afhankelijk van de leeftijd van de persoon, de opleiding en het geslacht. Met behulp van een grote database, onder andere mogelijk gemaakt door NISPA collega's, zijn er nieuwe normatieve gegevens berekend. Deze gegevens (percentielverdelingen) kunnen gebruikt worden voor de screening op algehele cognitieve stoornissen en geheugenstoornissen, niet alleen bij ouderen met of mensen die risico lopen op neurodegeneratieve ziekten, maar ook bij jongere personen met verworven hersenletsel, neurologische ziekte, of niet-neurologische medische aandoeningen. Zie het artikel voor meer informatie.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.