NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

rTMS reduces craving and alcohol use in patients with alcohol use disorder: results of a randomized, sham-controlled clinical trial

Publicatiedatum

februari 2022

Auteur(s)

Maarten Belgers, Philip van Eijndhoven, Wiebren Markus, Aart Schene en Arnt Schellekens

Publicatieinfo

Journal of clinical medicine, 2022, 11(4):951

Samenvatting

Recent zijn de klinische resultaten van de RCT naar de effecten van repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) op craving en alcoholgebruik bij mensen met een stoornis in het gebruik van alcohol gepubliceerd. De studie laat zien dat 10 sessies van stimulerende rTMS in combinatie met standaard behandeling leidt tot een vermindering van craving en alcoholgebruik ten opzichte van de groep die alleen standaard behandeling kreeg. De studie geeft mooie inzichten in de langetermijn effecten, maar is uitgevoerd in een relatief kleine groep (30 patiënten). De resultaten passen in een reeks van onderzoeken die ook gunstige effecten van rTMS op cravingreductie laten zien, alhoewel er ook studies zijn die dat verband niet laten zien. Het artikel is gepubliceerd in Journal of clinical medicine, en digitaal beschikbaar. Zie het artikel voor meer informatie.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.