NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

GHB verslaving

Over GHB

GHB gebruik is de afgelpen 20 jaar sterk toegenomen. GHB wordt vooral gebruikt voor de euforische, ontspannende en lustopwekkende effecten, waarbij naderhand geen kater of andere negatieve effecten worden ervaren. Ook wordt het gebruikt als zelfmedicatie bij slaapproblemen, angst en depressieve klachten. GHB-gebruik kan leiden tot GHB-afhankelijkheid, waarbij frequent GHB-gebruik noodzakelijk is en de patiënt lichte (trillen, slapeloosheid, rusteloosheid, milde angst of onrust) tot ernstige onthoudingsklachten (psychose, ernstige agitatie, snelle hartslag, hoge bloeddruk, verwardheid, spiersamentrekkingen en delirium met hallucinaties) ervaart wanneer GHB niet wordt gebruikt. Deze verschijnselen beginnen 1 tot 6 uur na het stoppen van het gebruik van GHB en kunnen 5 tot 15 dagen aanhouden.

Onderzoek naar GHB detoxificatie en behandeling

NISPA heeft inmiddels meer dan 15 jaar de onderzoekslijn 'GHB detoxificatie en behandeling', waarin we enerzijds GHB verslaving beter proberen te begrijpen en anderzijds de aanpak en behandeling van GHB problematiek optimaliseren. Hieronder is meer informatie beschikbaar over de verschillende projecten die nu of in het verleden zijn uitgevoerd.

Gerelateerde publicaties

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.