NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Individual differences in GHB consumption in a new voluntary GHB self-administration model in outbred rats

Publicatiedatum

februari 2024

Auteur(s)

Casper Wolf, Marcia Spoelder, Harmen Beurmanjer, Ronald Bulthuis, Arnt Schellekens en Judith R Homberg

Publicatieinfo

Psychopharmacology, 2024, 241(3): 613-625 - doi:10.1007/s00213-024-06537-5

Gerelateerde project

GHB verslaving

Casper Wolf en collega's beschrijven een nieuw GHB zelftoedieningsmodel in ratten in het tijdschrift Psychopharmacology. Slechts een klein deel van de dieren vertoonde verslavingsgedrag bij vrijwillige GHB inname, terwijl het overgrote deel van de dieren op een habituele, “recreatieve” manier GHB dronk. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld alcoholgebruik in proefdieren, maar ook met de situatie in mensen, waar niet iedere GHB-gebruiker een verslaving ontwikkelt. Ook toont het onderzoek aan dat chronisch GHB gebruik leidt tot verslechterd lange-termijn geheugen in ratten. Het is onbekend hoe deze cognitieve bevinding zich vertaalt naar de humane situatie, en vraagt om verder onderzoek. Dit model biedt de mogelijkheid om verder causaal onderzoek te doen naar GHB gebruik.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.