NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Samen Beslissen (RCT)

Door instellingen van het kenniscentrum NISPA heeft een succesvol onderzoek plaatsgevonden naar de effectiviteit van de interventie Samen Beslissen (Shared Decision-Making Intervention). De interventie is tot stand gekomen en onderzocht in nauwe samenwerking met cliënten, hulpverleners en cliëntenraden. Samen Beslissen is een methode waarbij cliënten op een gestructureerde manier actief meewerken aan de ontwikkeling en uitvoering van de behandelingsovereenkomst.

Vraag en doelstelling

Het onderzoeksproject was erop gericht de interventie Samen Beslissen wetenschappelijk te onderzoeken op effectiviteit en efficiëntie.

Opzet

Het design van het onderzoeksproject was een multicentre randomised controlled trail. Randomisatie vond plaats op hulpverlenersniveau. In totaal werden 220 verslaafde patiënten die intramurale behandeling kregen aselect toegewezen aan de interventie (n=111) en controle (n=109) conditie.

Conclusies en aanbevelingen

Samen Beslissen blijkt niet alleen een effectieve manier om een behandelingsovereenkomst te sluiten in de verslavingszorg, maar leidt ook tot vermindering van psychische klachten en de ernst van het druggebruik. Het gezamenlijk opstellen van een behandelingsplan doet een beroep op de inbreng van beide partijen. De cliënt wordt daardoor assertiever en hulpverleners vinden dat ze beter werk leveren. Hulpverleners ervaren daarnaast een betere therapeutische relatie met hun cliënten.

Samen Beslissen is breed inzetbaar en toegankelijk voor meerdere doelgroepen. De resultaten zijn niet alleen van belang voor hulpverleners en cliënten in de verslavingszorg, maar ook voor beleidsmakers, hulpverleners, cliënten en cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg.

Looptijd

2004-2008

Opdrachtgever

ZonMw

In samenwerking met

Novadic-Kentron, TACTUS en Vincent van Gogh

Onderzoeksteam NISPA

Dr. Evelien Joosten (projectcoördinator)
Dr. Gerdien de Weert – van Oene (co-promotor, Victas)
Prof. Dr. Tom Sensky (supervisor, Imperial college London)
Prof. Dr. Cees van der Staak (hoogleraar emeritus bij SPON Postdoctoral Education)
Prof. Dr. Cor de Jong (NISPA)

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.