NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Biologische aspecten van ADHD en verslaving

Verstorende hersenfuncties bij comorbide verslaving en ADHD

2016-2020

Waarom dit onderzoek?

Doelstelling van het onderzoek naar ADHD en verslaving is meerledig:

  1. Wat zijn de verstoringen in hersenfuncties bij de combinatie van deze twee aandoeningen?
  2. Wat is een effectieve behandeling bij de combinatie van deze twee aandoeningen?

Wat hebben we gedaan?

In dit onderzoek maken we gebruik van een longitudinale dataset (neuroimage) van kinderen met en zonder ADHD die zijn gevolgd tot in de vroege volwassenheid. Zij zijn herhaald gemeten op ADHD symptomen, middelengebruik, cognitieve testen en beeldvormende technieken, zoals MRI. Daarnaast wordt een cohort volwassen patiënten met verslaving en ADHD gerekruteerd, een groep volwassen patiënten met ADHD en een groep gezonde controles, in samenwerking met de impact studie. Binnen dit cohort worden middels beeldvormende technieken (waaronder MRI) en aanvullende cognitieve taken een vergelijking gemaakt tussen deze groepen.
Een derde studie betreft de INCAS studie. Dit is een internationale prospectieve observationele cohort studie, waarbij volwassen patiënten met ADHD en een stoornis in middelengebruik prospectief worden opgevolgd gedurende hun behandeling binnen de verslavingszorg. Daarbij wordt gezocht naar predictoren van een goede behandeluitkomst.

Wat hebben we gevonden?

Het onderzoek heeft tot nu toe inzicht geboden in de verstoringen van de verwerking van beloningsprikkels in het brein bij patiënten met verslaving aan verschillende middelen. Daarnaast is in samenwerking met de ICASA foundation een internationale consensus statement geschreven over hoe de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in middelengebruik met comorbide ADHD het beste vormgegeven kunnen worden.

Wie zijn betrokken?

Het is een ZonMw project waarin samengewerkt wordt tussen NISPA, Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, Karakter Kinder en Jeugd Psychiatrie, Radboudumc afdeling Psychiatrie, en ICASA foundation on ADHD and substance use disorders. Betrokken NISPA onderzoekers zijn:

  • Arnt Schellekens
  • Albert Batalla
  • Maria Pareskevopoulou
© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.