NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Optimaliseren uitvoer CRA

Het effect van CRA+ training op de uitvoer van CRA en het behandeleffect 

2018 - 2025

Waarom dit onderzoek?

Behandelprotocollen zijn breed beschikbaar in de GGZ. Hoewel verschillende onderzoeken het belang van het modelgetrouw naleven van protocollen met betrekking tot patiëntuitkomsten hebben aangetoond, houden behandelaren zich vaak niet aan deze protocollen. Verschillende factoren met betrekking tot de behandeling, behandelaar en de organisatie kunnen de modelgetrouwe toepassing van de methodiek door de behandelaar bevorderen of belemmeren. Dit project richt zich op de Community Reinforcement Approach (CRA), een evidence-based gedragstherapeutische behandelmethodiek die wordt toegepast in de verslavingszorg. Onderzoek naar de modelgetrouwe toepassing van CRA door behandelaren bij volwassen patiënten is beperkt. Er is enige evidentie dat wat en hoeveel interventies patiënten aangeboden krijgen ( adherentie) evenals de kwalitatieve toepassing (competentie) geassocieerd zijn met betere patiëntresultaten. Daarnaast wordt ook de werkalliantie tussen behandelaar en patiënt beschouwd als een voorspeller van de uitkomsten van behandeling in zijn algemeenheid. Onderzoek toont aan dat basisworkshops en -trainingen niet voldoende zijn om de modelgetrouwe toepassing door behandelaren te verbeteren. De relevantie van voortgezette coaching of feedback na de basisopleiding zijn aangetoond. Onderzoek naar hoe behandelaren CRA het beste leren beheersen en hun vaardigheden onderhouden, ontbreekt.

Dit project heeft tot doel de kwaliteit van de verslavingsbehandeling CRA te verbeteren, door de waarde van continue feedback na de basis CRA-training te bestuderen. Dit draagt ​​bij aan de ontwikkeling van meer specifieke implementatiestrategieën die het gebruik van CRA-interventies stimuleren en een boost geven aan de kwaliteit van de verslavingsbehandeling.

Wat doen we?

Het project bestaat uit twee delen. In de eerste observationele studie is de adherentie van 69 behandelaren van IrisZorg en Novadic-Kentron onderzocht middels een zelfrapportage vragenlijst over CRA interventies. Ook is het oordeel over diverse therapeut- en behandelfactoren uitgevraagd en is gekeken naar de correlaties tussen deze factoren en de toepassing van CRA interventies. Tot slot is binnen IrisZorg een doorlopende meting gedaan waarin per sessie de toepassing van CRA interventies is onderzocht. De tweede studie is medio 2020 binnen IrisZorg gestart. Dit betreft een RCT waarbij behandelaren (N=28) na de basis CRA-opleiding inclusief certificering (waarbij behandelaren beoordeeld worden op de modelgetrouwe toepassing van verschillende CRA interventies) worden gerandomiseerd over twee groepen waarbij de ene groep aanvullende coaching en feedback krijgt m.b.t. het werken met CRA en de andere groep behandelaren niet. Elke deelnemende behandelaar volgt 10 patiënten intensief door audio-opnames te maken van de sessies, registraties per sessie te doen, en drie maandelijks ROM-metingen te verrichten. Ook worden patiënten gevraagd elke sessie een oordeel te geven over de werkrelatie. De correlatie tussen CRA adherentie, behandeluitkomsten en werkrelatie worden onderzocht.

Wat hebben we gevonden?

De eerste studie naar de toepassing van CRA door behandelaren liet zien dat CRA-interventies wisselend werden gebruikt door behandelaren en dat er een significant, positief verband was tussen de toepassing van de interventies en het voltooien van de CRA-certificering. Dit heeft binnen IrisZorg geleid tot het aanscherpen van het scholingsbeleid en de randvoorwaarden hiervoor. De tweede studie die nu loopt richt zich op de borging van de CRA vaardigheden van behandelaren op de langere termijn na afronding van de CRA certificering met als doel de kwaliteit van de behandeling te optimaliseren.

Wie zijn betrokken?

De opdrachtgever van het project is IrisZorg en wordt in samenwerking met NISPA uitgevoerd. Voor de eerste studie is samengewerkt met Novadic-Kentron. De volgende personen zitten in het projectteam:

  • Drs. Anneleen Kraan, coördinerend onderzoeker (klinisch psycholoog, psychotherapeut, promovenda IrisZorg)
  • Prof. Dr. Arnt Schellekens (NISPA, Psychiatrie Radboudumc)
  • Dr. Boukje Dijkstra (NISPA)
  • Dr. Wiebren Markus (hoofdonderzoeker IrisZorg)
© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.