NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

LVB en problemen met middelen

Waarom dit onderzoek?

Op dit moment blijkt in de praktijk dat de samenwerking tussen de (L)VB zorg en verslavingszorg vaak moeizaam verloopt. Daarbij wordt gesignaleerd dat de perceptie op deze doelgroep in het werkveld vaak negatief is, echter blijft het tot op heden bij signalen en geen duidelijke aanpak. Om de zorg te verbeteren is informatie en inzicht nodig in het huidige zorgtraject voor deze mensen. Met dit project willen we dit in kaart gaan brengen aan de hand van 3 deelprojecten die zich richten op de volgende onderzoeksvragen:

1) Wat is de perceptie en attitude ten aanzien van LVB en middelenproblematiek onder LVB cliënten zelf, hun verwanten, hulpverleners in de LVB-zorg en hulpverleners in de verslavingszorg?

2) Wat is de huidige zorgconsumptie van mensen met een LVB en middelenproblematiek?

3) Hoe zou de rol en taakverdeling moeten zijn voor een succesvolle samenwerking en goede zorg, volgens LVB cliënten zelf, hun verwachten, hulpverleners in de LVB-zorg en hulpverleners in de verslavingszorg?

Wat doen we? / Wat hebben we gedaan?

Op dit moment loopt deelonderzoek 1 en worden cliënten, verwanten, professionals in de gehandicaptenzorg en professionals in de verslavingszorg bevraagd op hun perceptie ten aanzien van mensen met een licht verstandelijke beperking en middelenproblematiek. Aanvullend worden de professionals bevraagd op hun attitude ten aanzien van het werken met deze complexe doelgroep.

Wat hebben we gevonden?

Dit project loopt nog, resultaten worden later bekend gemaakt.

Wie zijn betrokken?

Het project wordt door NISPA in samenwerking met Aveleijn gehandicaptenzorg uitgevoerd. De volgende personen zitten in het projectteam:

- Louise Kemna, MSc. (coördinerend onderzoeker, promovendus & GZ-psycholoog Aveleijn)
- Prof. dr. Arnt Schellekens (wetenschappelijk directeur NISPA, hoogleraar verslaving en psychiatrie Radboudumc)
- Dr. Joanneke van der Nagel (onderzoeker/psychiater Tactus Verslavingszorg)

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.