NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Verslaving en LVB

Mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) vormen een risicogroep voor (problematisch) middelengebruik. Tot voor kort was er echter nauwelijks duidelijkheid over de aard en omvang van, en risicofactoren voor gebruik in deze doelgroep. Daarnaast was er weinig bekend over geschikte interventies voor deze doelgroep. Andersom bleek er net zoveel onduidelijkheid te zijn. Er bleek nauwelijks inzicht te zijn in de aard en omvang van LVB bij mensen met (problematisch) middelengebruik. Wel blijkt uit onderzoek dat medewerkers in verslavingszorg een LVB vaak niet herkennen. Het gevolg is dat de cliënt in behandeling en begeleiding wordt overvraagd. De (verslavings)zorg sluit dan niet aan bij de mogelijkheden van de cliënt.

Onderzoek naar verslaving en LVB

Binnen NISPA wordt inmiddels al ruim 10 jaar onderzoek gedaan naar verslaving en LVB. Tactus verslavingszorg en Aveleijn gehandicaptenzorg werken hierbij samen met diverse andere partijen. Het wetenschappelijk onderzoek is binnen het NISPA ondergebracht in verschillende promotietrajecten. Hieronder is meer informatie beschikbaar over de verschillende projecten die nu of in het verleden zijn uitgevoerd.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.