NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Indicatiestelling en monitoring

Stoornissen in het gebruik van middelen en gedragsverslavingen zijn veel voorkomende aandoeningen en er zijn verschillende behandelingsopties beschikbaar. Het primaire doel van de behandeling van verslaving is het verbeteren of behouden van het fysieke, sociale en mentale welzijn van degenen die eraan lijden. In Nederland bieden professionele behandelcentra een breed scala aan diensten voor verschillende patiënten. Het nauwkeurig meten van de fysieke, sociale en mentale status van patiënten is cruciaal om te beoordelen welk soort behandeling nodig is en of de behandeling al dan niet helpt bij het bereiken van de behandeldoelen.

Onderzoek naar indicatiestelling en monitoring

De afgelopen jaren is er landelijk veel aandacht om te komen tot betrouwbare indicatiestelling en monitoring. NISPA is betrokken bij de uitvoer van deze projecten. Hieronder is meer informatie beschikbaar over de verschillende projecten die nu of in het verleden zijn uitgevoerd.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.