NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Forensische verslavingszorg

Behandeling van patiënten met verslavingszorg in forensische setting

Middelenmisbruik is een sterke voorspeller voor delictgedrag en recidive. De prevalentie van problematisch middelengebruik is 30-50% in gevangenispopulaties en 60-70% bij forensisch-psychiatrische patiënten. Delictgedrag wordt naast de mate van gebruik en de verwachtingen van het effect van middelen, ook bepaald door individuele psychologische, sociale, neurobiologische en situationele factoren. Het merendeel van de gebruikers is echter niet crimineel.
Cliënten met problematisch middelengebruik en (een risico op) delictgedrag komen in aanmerking voor forensische verslavingszorg, die ambulant en klinisch kan plaatsvinden. Naast middelenproblematiek is bij hen veelal sprake van andere (ernstige) psychiatrische stoornissen, en/of een verstandelijke beperking. De behandeling richt zich op recidivevermindering, behandelen van de verslaving in combinatie met comorbiditeit, en verbeteren van de kwaliteit van leven. Meer informatie over het Landelijke Zorgprogramma Forensische Verslavingszorg is te vinden via het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Onderzoek in de forensische verslavingszorg

Verschillende NISPA instellingen bieden forensische verslavingszorg, zowel ambulant als in de kliniek. Voortdurend zijn medewerkers bezig met het verbeteren van het behandelprogramma. Dit doen zij onder andere door meer zicht te krijgen op de doelgroep. 
Eén van de onderzoeken die wordt uitgevoerd gaat over cliënten in de forensische verslavingszorg met een licht verstandelijke beperking. Zie voor meer informatie Cliënten met LVB in de forensische VZ. Ook wordt er met bestaande data onderzoek gedaan. Zie daarvoor enkele publicaties hieronder. 

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.