NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Verschilt de forensische doelgroep van de reguliere doelgroep? Een vergelijkend onderzoek naar cliëntkenmerken in de verslavingszorg

Publicatiedatum

september 2023

Auteur(s)

Ranjita Steinmann, Anneleen Kraan en Boukje Dijkstra

Publicatieinfo

Tijdschrift Verslaving & Herstel, 2023, 3(3)

Gerelateerde project

Forensische verslavingszorg

Binnen de verslavingszorg wordt zowel de reguliere als de forensische doelgroep behandeld. Ranjita Steinmann,  Anneleen Kraan en Boukje Dijkstra hebben onderzocht of beide groepen van elkaar verschillen. Het blijkt dat de forensische groep vaker man is, lager opgeleid is en vaker stimulerende middelen gebruikt. Hoewel ze meer diagnoses (zowel verslaving- als psychiatrisch) en vaker een (ambulante) behandeling hebben gehad, ervaren ze minder psychopathologische symptomen, zijn ze meer tevreden over hun leven, achten ze hun problematiek minder ernstig, en hebben ze minder zorgbehoeften. Toch schatten behandelaren de benodigde zorgzwaarte voor beide groepen even hoog in. Op basis van dit onderzoek kan geen antwoord gegeven worden of er door cliënten en of behandelaren sprake is van een overschatting of onderschatting van de ernst van de problematiek bij de forensische doelgroep, maar het is belangrijk om bewust te zijn van deze verschillen en het mogelijke effect dat dit kan hebben op de behandeling. Aanbevolen wordt om vervolgonderzoek te doen naar aspecten als ‘externaliserende problematiek’, ‘probleemherkenning’ en ‘motivatie’.  

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.