NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Detoxificatie van benzodiazepinen

Detoxificatie van benzodiazepinen door middel van flumazenil

2015-2024

Waarom dit onderzoek?

Afhankelijkheid van benzodiazepinen komt voor bij circa 200.000 Nederlanders. Met behulp van een langzame afbouw lukt het ongeveer 65% van de gebruikers om met deze middelen te stoppen. Maar de helft daarvan gebruikt na een jaar weer deze middelen. Langdurige stoppen is moeilijk. Dat geldt vooral voor ongeveer 15.000 mensen die een relatief hoge dosis gebruiken. En juist deze mensen ervaren een zeer slechte kwaliteit van leven.

In Italië en Australië is bij deze groep veel ervaring opgedaan met een infuus in de buikhuid met flumazenil, een soort tegengif. Het viel de behandelaren op dat met een dergelijk infuus het stoppen met benzodiazepinen relatief makkelijk en snel gaat. Er is alleen weinig geschreven over hoe het met deze mensen na de infuusbehandeling gaat. Ook weten we te weinig over bijwerkingen, angst- en slaapproblemen tijdens en na de behandeling. Het doel van dit project is dat we een antwoord krijgen op deze vragen.

Wat doen we?

We gaan dertig patiënten met een hoge dosis benzodiazepinen behandelen. Zij worden allemaal opgenomen en krijgen zes van de twaalf dagen een infuus met flumazenil in de buikhuid. Het doel is om patiënten binnen een week te laten stoppen met hun kalmeringsmiddelen en als dat niet lukt in ieder geval uit te komen op een zo laag mogelijke dosis. Voorafgaand, tijdens en na de detoxificatie worden vragenlijsten afgenomen en computertaken verricht om meer inzicht te krijgen op ontwenningsklachten, bijwerkingen, angst en slaap-waakritme. Het percentage volledig geslaagde detoxificaties wordt vergeleken met een groep patiënten die rond 2002 gedetoxificeerd zijn in de kliniek door middel van benzodiazepinenafbouw. Ook wordt daarbij de ernst van de ontwenning en angst vergeleken.

Wat hebben we gevonden?

Aanmelden is niet meer mogelijk. De laatste patiënten worden behandeld. In het tweede halfjaar van 2024 gaan we de resultaten nader bestuderen. Na analyse van alle resultaten wordt een besluit genomen om deze behandeling aan te bieden buiten onderzoek-verband. Dat zal niet eerder zijn dan 2025.

Wie zijn betrokken?

Dit project is tot standgekomen in samenwerking met Novadic-Kentron (2015-2016), Radboudumc afdeling psychiatrie en Stichting tot steun VCVGZ (subsidie). De volgende personen zitten in het projectteam:

  • Erik Paling, verslavingsarts KNMG
  • Arnt Schellekens, directeur NISPA
© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.