NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Palliatieve zorg

Over palliatieve zorg voor mensen met een verslaving

Binnen de verslavingszorg is er een subgroep patiënten bij wie het beloop van de verslaving zeer ongunstig is. Deze patiënten hebben een hogere sterftekans en leven gemiddeld 10 tot 15 jaar korter dan mensen zonder verslaving. Er is geen eenduidig zorgbeleid voor patiënten met chronische middelenafhankelijk die zich niet (meer) willen laten behandelen of bij wie langdurige behandeling geen positief resultaat laat zien. De verslavingszorginstellingen handelen vooral naar eigen inzicht en geven aan daarin vast te lopen; men kent geen uitgewerkte werkwijze om tot een gestructureerde besluitvorming te komen. Behandelaren raken verstrikt in ethische vraagstellingen betreffende de behandelinhoud, zoals het al dan niet stoppen met op curatie gerichte behandelingen.

Onderzoek naar palliatieve zorg in de verslavingszorg

NISPA is inmiddels al ruim 10 jaar bezig met het onderwerp palliatieve zorg in de verslavingszorg. NISPA heeft als doel behandelaren handvatten te bieden voor een juiste besluitvorming en behandelaanbod voor mensen met een chronische verslaving. Hieronder is meer informatie beschikbaar over de verschillende projecten die nu of in het verleden zijn uitgevoerd.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.