NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Nieuws

2018

Op donderdag 29 november 2018 staat alweer de 11de NISPA-dag gepland.

Vanaf vrijdag 25 mei kunt u het NISPA management en de onderzoekers van NISPA vinden op een nieuwe locatie.

De Multidisciplinaire richtlijn "Stoornissen in het gebruik van cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines" (kortweg: MDR Drugs) is officieel verschenen.

Er wordt een online behandeling ontwikkeld voor iedereen waarbij seks niet meer onder controle is. Daarnaast, kan seks voor sommige mensen samengaan met middelengebruik. Seks onder invloed van drugs (m.n. GHB/GBL, mephedrone en crystal meth) noemt men ook wel ‘chemsex’.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie organiseerde van 11 tot 13 april weer het jaarlijkse voorjaarscongres. Het thema verslaving genoot volop aandacht.

In maart was in het tijdschrift voor psychiatrie een bijdrage te lezen van Geert Dom, Wim van den Brink en Arnt Schellekens over gepersonaliseerde verslavingszorg.